การฝึกอบรมการทดสอบอุปกรณ์พกพาสำหรับตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า แบบพกพาเป็นขั้นตอนสำหรับการประเมินความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า การทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการประกันความปลอดภัยของพนักงาน หลักสูตรฝึกอบรมการทดสอบแบบพกพาได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างผู้ทดสอบที่มีความสามารถในการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

 

ความสำคัญของการฝึกอบรม Portable Appliance

 

ประมาณว่าหนึ่งในสี่ของอุบัติเหตุไฟฟ้าทั้งหมดเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าพกพา เหตุการณ์ที่โชคร้ายเหล่านี้ส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้โดยการตรวจสอบอุปกรณ์เป็นระยะ ตามกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าในที่ทำงานมีเพียงบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในการทดสอบแบบพกพาเท่านั้นที่สามารถตรวจสอบการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารสาธารณะและอาคารเอกชน

 

คุณสมบัติของหลักสูตรการฝึกอบรม Portable Appliance

 

โปรแกรมการฝึกอบรมการทดสอบแบบพกพาที่ได้รับการจัดอันดับสูงนั้นสอดคล้องกับหลักปฏิบัติล่าสุดของสถาบันวิศวกรไฟฟ้า (IEE) หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วยการระบุอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ และเส้นทางที่แตกต่างกันซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย การเรียนรู้ขั้นตอนการทดสอบที่แตกต่างกันและการใช้เครื่องมือทดสอบอย่างถูกต้องเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของหลักสูตรการฝึกอบรมอุปกรณ์พกพา นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมในหลักสูตรได้รับการฝึกฝนในการตรวจสอบด้วยภาพและการเก็บบันทึก ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาหรือความรู้ก่อนการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับการเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม Portable Appliance หลักสูตรการฝึกอบรมของ PAT ที่ได้รับความนิยมสูงนั้นให้ความสำคัญกับทฤษฎีและการปฏิบัติของการทดสอบ PAT อย่างเท่าเทียมกัน

 

พื้นที่ต่าง ๆ ของการทดสอบแบบพกพา

 

หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม Portable Appliance คุณสามารถเข้าร่วม บริษัท ที่เชี่ยวชาญการทดสอบแบบพกพา บริษัท เหล่านี้ดำเนินธุรกิจเพื่อตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างไรก็ตามเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง บริษัท ภายนอกสำหรับการประเมินความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในปัจจุบันธุรกิจจำนวนมากกำลังสร้างพนักงานใน บริษัท ของตัวเองที่ได้รับการฝึกฝนใน Portable Appliance

 

หน้าที่หลักของพนักงานใน บริษัท ที่ผ่านการฝึกอบรมเรื่องการทดสอบแบบพกพาคือการทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในองค์กรมีความปลอดภัย ผู้ที่เข้าร่วมในหลักสูตรการฝึกอบรมเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบพกพาสามารถทำการตรวจสอบด้วยสายตาเป็นประจำเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในสำนักงานหรือโรงงาน ตามที่ผู้บริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (HSE) ระบุความผิดพลาดเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ในเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านกระบวนการนี้ อย่างไรก็ตามเพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยรวมของอุปกรณ์ไฟฟ้าการตรวจสอบด้วยสายตาควรทำตามด้วยการทดสอบแบบพกพา ขณะทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าผู้ทดสอบควรตรวจสอบฉนวนของอุปกรณ์และสายเคเบิลขั้วของสายไฟและระบบสายดิน

 

บริการ, สินค้า